Вратите са окомплектовани 1989г - 1994г. Цената е за бройка.