България знак на фирма СЗКВ знака е с емайл от 70-те години