ТВЪРДИ КОРИЦИ, 493 СТР., МНОГО ЧЕРНОБЕЛИ И ЦВЕТНИ СНИМКИ И ИЛЮСТРАЦИИ, ПОЧТИ ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ