Копчето за спиране на звъненето липсва .

:             

Копчето за спиране на звъненето липсва .

: