ИЗДАДЕНА 1987 Г., ТВЪРДИ КОРИЦИ, 334 СТР., МНОГО ДОБРО ДО ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ