Търгът е за цветна хартиена притурка с подробно описана информация на български и английски за банкнотите в обръщение.