ПОРЕДИЦА -ИМЕНА ОТ ВЕКОВЕТЕ - В 14 ТОМА  Това е част от най-дългосрочният български проект с включени екип от около 100 български писатели и срок на работа ...20 години.Създаване на многотомен тематичен биографичен справочник на ярки личности от световната история; Качеството на биографичните очерци е изключително високо.Написани са коректно и точно.Като правило липсват политическо-идеологически суперлативи и шаблони ; Подборката на авторите на статиите е невероятно силна.Представени са всички големи български писатели от 60-те години на 20 ти век; КАТО НИВО НА ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАЧИТЕЛНО НАДХВЪРЛЯ ПОРЕДИЦАТА \"100 ТЕ НАЙ...\"ИЗДАДЕНА ПРЕЗ 90 ТЕ ГОДИНИ книга 1 -Герои и мъченици на науката и прогреса (1961);261 стр. книга 2 - 1961;372 стр; книга 3-Духовни спътници на човечеството(велики писатели) 1961;570 стр книга 4- Пламъци на историята (том 1-ви)1961 ;494 стр книга 5- Пламъци на историята (том 2-ри) -1963;705 стр книга 6-Пътища звезди хора велики астрономи книга 7-Отразени светове (велики художници) -1964;665 стр книга 8-Мълчаливият подвиг(велики учени и откриватели) 1964 -590 стр книга 9-Срещи с непознатото(велики природоизпитатели) -1965 -629 стр; книга 10-Където думите не могат(композитори)1966 ;730 стр; книга 11-Стоте маски на времето (артисти) 1967 ;692 стр книга 12.Бронзовите конници (велики държавници и полководци) 1968;720 стр; книга 13 Покриви на живота (архитекти) -1978 -554 стр книга 14 -Съвременници от вековете (велики изобретатели) 1981-454 стр състояние -корици твърди ,великолепно запазен екз. издание(1967)692 стр.