1992. България комплект от 3 МВР знака Награден Отличник на МВР и два Юбилейни знака за 25 и 30 години от създаването на МВР