Продава се на метър като цената за един метър е 50 лв.Ширина на галуна 5см.Състояние минт.Оригинал  !!!!!