Християнка - списание за християнското семейство

Година XI - IV, книжка 7, 1933-34 г.

Издава Съюзът  на Православните Християнски Братства в България

Печатница "Светлина" - Стара Загора