Състояние видно!

При спечелен и друг търг, комбинирам доставката!
Моля купувачът да осъществи контакт, и предостави име,адрес и телефон на който да му изпратя закупеният предмет с Еконт!