България знак Национална Комсомолска конференция знака е от 80-те години