ТИРАЖ-4000бр.Първа част-Дофеодален и феодален период.Втора част-Преход от феодализма към капитализма,българското вьзраждане.Трета част-период на капитализма,до 9.09.1944г .Състояние видно от снимките.