Картичка България , Мадара , Скалите край Мадарския конник , неизползвана    Размери 146 х 103 мм. 

 1974 г.                    Акл-2002.