В отлично работещо състояние, силна светкавица 35мм, автофокус

Iso 400, 200, 100. Работи с две батерии по 1,5в.

Капачето за батериите се отваря по-лесно с помощ на тънък предмет.