Получавате това, което е видно на снимките.  120 стр стр, Изд. 1972 г.