Картичка България , Рилски манастир , неизползвана         Размери 146 х 104 мм.

 Акл-2009.