Картичка България , Ботаническата градина , неизползвана   Размери 148 х 104 мм.

 1980 г.                 Д-17270-А.