Картичка България , Варна , Курорт Дружба , Плажът , използвана Размери 147 х 103 мм.

 1988 г.                        Д-26775-А.