Колектив "Минералогия и петрография" изд."Народна просвета" 1954г. Учебник за първи, втори и трети курс на техникумите по минна и рудна промишленост и металургия. 


Въпроси по предлагания предмет - само преди включване в наддаването.

Подаване данните на купувача - до 24 часа, вземане на пратката - до 48 часа след пристигането с "Еконт".

Невзели пратки или с негативни коментари - участие само след връзка с мен.

Възможност за лична среща в град Русе.