метал: цинк


диаметър : 27.00 мм


тираж: 4 522 000


състояние: VF++