10 грама сребро пробо 835 по каталог

получавате монетата от снимката