7,5 грама проба 640/1000

получавате монетата от снимката