Освобождение. Паметникът на Свободата, Репродукция на оригинални пощенски карти,от 50-те г.-2 броя