Оригинална Немска офицерска сабя модел 1936г. с кания.