Картичка България , Габрово , Музей "Митко Палаузов" , неизползвана, Размери 149 х 104 мм. 

 1974 г.                  Д-9971-А.