Чиста марка (х 5) в карнетка Пеперуда 2013 от Белгия. 

                   Много добро състояние.