Картичка България , с.Брестница Ловешки окръг , Пещерата "Съевата дупка" - Бялата колона , неизползвана              Размери 148 х 105 мм.

 Д-1874-А.