- РАЗМЕР - 14 х 9 см. - РАБОТНО ВРЕМЕ - ПОНЕДЕЛНИК ПЕТЪК ОТ 10,00 - 17,00 ЧАСА