стар офицерски параден КОЛАН МВР 60-70 гг, състояние отлично.   Гаранция за оригиналност. Извинявам за лошото владеене на български език.