Чиста серия + назъбен блок: 70х110 мм. + неназъбен блок: 70х110 мм. - номериран.