ЕСТЕСТВЕН ЛАБРАДОРИТ

ФОРМА: КАБОШОН


ТЕГЛО: 35.50 карата

РАЗМЕР: 24.5 х 17.5 х 6 мм.

ИНДИЯ

Камък за колекция от високо ниво
 
Камък с т.н. ,,Игра на светлината'' - лабрадоризъм
Представляваща приплъзващо се сеяние по повърхността на камъка в зависимост
от ъгъла на падащата светлина
 като варира от ясно видим до почти незабележим.
Повечето камъни с игра на светлината - опалисценция, лабрадоризъм,
астеризъм, адуларисценция се шлифоват като кабошони, тъй като при
тази форма ефекта е най-ясно забележим.

Цената на камъните се определя от степентта на лабрадоризма, а не толкова от големината.