Оригинал, много добро състояние. 

Диаметър: 43 мм