Картичка България , Преслав , Общ изглед , неизползвана    Размери 147 х 103 мм. 

 1973 г.                    Д-7465-А.