Българска празнична трапеза - Лилия Радева, Ани Кирилова


Май, 1993 г.