Златни класове Стихотворения за деца - Цанко Церковски


Министерство на народното просвещение, 1930 г.


Художник Александър Божинов.