Чист блок Дива котка 2010 от Тонго. Много добро състояние. Изданието е без лепило. Mint block Wild Cat 2010 from Tongo. Very good condition. The issue is not gum. Д210