Получавате това, което е на снимката. Издание  - Москва


Категорично забранявам участието в аукционите ми на хора с нулев рейтинг без предварителна уговорка с мен.