Задавайте въпросите преди да се включите в наддаването !