Оригинален рядък медал;без иглата за закрепване;1333/1915г.Отличие давано на турските и германски воeнни,взели участие в боевете на Галиполи.Нова лента като бонус.