Диаметър 22 мм. Работещ. Минал профилактика. Покритие - 10 микрона.