Методика за прогнозиране и оценка на радиационната обстановка при аварии в Атомната електроцентрала (временна). Твърди корици. Стр.124. Отлично състояние. Военно издателство 1988 г.