Пирин Туристически очерк с пътеводител Георги Георгиев

 

Държавно издателство за физкултурна и спортно-техническа литература, 1956 г.