Маслена картина подписана  , 22 - 22 см. с дървената рамка , фазер