обща дължина - 71,5 см.

само на острието 71,4 см.

ЩИК с кожена кания и лопус - всичко си е орегинално , без реставрации или допълнителни вмешателства по него .

множество маркировки видно от снимките .

бутона не е раздвижван

състояние по снимките