544 стр;  задната корица има леко закъсване;  много снимки