Състояние по снимките!

 

Размер: 160 x 115 mm(+/-) 

При спечелен и друг търг, комбинирам доставката!


Моля купувачът да осъществи контакт, и предостави име,адрес и телефон!