Пътувал плик с марки Изгледи 2004 2006 2007 от Нова Зеландия.

Добро състояние.  

                      П53 - 50