Шедьоври на световната кухня. Книга 15: Сръбска кухня

 

Вестникарска група България, 2010 г.