Картичка България , Плевен , Панорамата , неизползвана    Размери 147 х 103 мм. 

 1980 г.                  Д-15818-А.